Spiritualiteit

Religie is een belangrijke factor in mijn leven. Ik zeg bewust niet 'geloof' of 'godsdienst', omdat dit voor mij niet te maken heeft met het op gezag aannemen van denkbeelden of met het aanbidden van een of meer goden. Ik hanteer de betekenis van het woord 'religie' volgens Plato, waarbij 'religare' verbinden betekent. Bezig zijn met spiritualiteit is dan meer te vergelijken met onderzoek doen, zoals bij wetenschap. Goede handvatten om me te verbinden met het hogere in mezelf en in alles, vind ik in de theosofie en de antroposofie.

Ik ga uit van karma en reïncarnatie en van een samengesteld mensbeeld. In het dagelijks leven houdt dat voor mij in dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je handelen en dat je moet proberen zo veel mogelijk in harmonie te leven met alles om je heen. De theosofie biedt me daarvoor een helder theoretisch kader en bij de antroposofie voel ik me thuis vanwege de vele initiatieven om religie in je dagelijks leven te integreren (BD-landbouw, antroposofische gezondheidszorg, vrijeschoolpedagogie etc.). 

Doordat ik als kind vrij gelaten ben in het kiezen van een levensovertuiging, is het bestuderen van 'hoe het leven in elkaar zit' hetgeen waarbij ik me het meest puur en vrij voel. Van jongs af aan heb ik kennisgemaakt met verschillende religies en werd daar altijd de kanttekening bij geplaatst dat er ook mensen zijn die er anders over denken.

Beer is de zoon van een katholieke vader en een protestantse moeder. Zelf is hij niet religieus opgevoed en gelooft hij nergens in. Hij gaat uit van een mensbeeld à la Camus en Sartre: het leven heeft in principe geen zin, maar je kunt er zelf wel zin aan geven.